Cocaïne en zwangerschap

Cocaïnegebruik voor de bevruchting
De vruchtbaarheid kan beïnvloed worden door het gebruik van cocaïne. Het cocaïnegebruik van mannen vóór de zwangerschap, wordt aangenomen als mogelijke oorzaak van abnormale ontwikkeling van het kind. Door onderzoek is men erachter gekomen dat cocaïne in het sperma terechtkomt en met de spermacel meegevoerd wordt naar de eicel. Door onderzoek bij proefdieren is naar voren gekomen dat de rijping van de eicel verstoord kan worden door de cocaïne. Hierdoor is de kwaliteit van de eicel slecht, waardoor fouten ontstaan in het genetisch materiaal. 

Cocaïne en de zwangerschap 
Cocaïne is een sterk stimulerend middel. Het zorgt voor een snellere hartslag en het samentrekken van bloedvaten. Doordat het hart sneller gaat kloppen en de bloedvaten samentrekken, krijgt zowel moeder als ongeboren kind een (te) hoge bloeddruk. Dit kan leiden tot kleine en dunne bloedvaten, waardoor ze erg kwetsbaar worden. Het ongeboren kind kan een hersenbloeding krijgen doordat de bloeddruk verhoogd wordt. Door het samentrekken van bloedvaten krijgt het ongeboren kind minder zuurstof en bloed. Dit heeft invloed op de groei en ontwikkeling van de foetus.


De risico's van cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap:

Vroegtijdige geboorte
Cocaïnegebruik in de laatste maanden (in de 6e t/m 9e maand) van de zwangerschap kan ervoor zorgen dat de wand van de baarmoeder samen gaat trekken waardoor het ongeboren kind een verhoogde activiteit vertoond. Dit kan leiden tot een vroegtijdige bevalling.
 
Groeiachterstand Het leven van het ongeboren kind kan hierbij gevaar lopen.
 
Solutio placenta
Er bestaat een kans dat de placenta (nageboorte) loslaat van de baarmoederwand. Hierdoor kan er een levensbedreigende situatie ontstaan voor zowel moeder als kind.
 
Lichamelijke afwijkingen
Afwijkingen aan urinewegen, hart, gezicht en ledematen. Ook is er risico op een darmafsluiting.
 
Neurologische afwijkingen bij het kind na de geboorte
Dit houdt in dat het kind extreme bewegelijkheid vertoont, een verhoogde ademhaling heeft, hyperactief is en soms zelfs 'trekkingen' (convulsies) vertoont. Het kind is trillerig en het maken van contact met het kind gaat moeilijk. Het kind huilt veel en is moeilijk gerust te stellen. Kinderen die deze kenmerken en gedrag vertonen, worden vaak een tijd ter observatie in het ziekenhuis gehouden in verband met eventuele complicaties.
 
Neuropsychologische stoornissen na de bevalling
Het kind kan snel opvlammen in gedrag en kan een slechte taalontwikkeling hebben. Onderzoek wijst uit, dat 60% tot 70% van de kinderen die voor de geboorte blootgesteld zijn aan cocaïne, weer normaal gedrag vertonen tegen de tijd dat ze 3 jaar oud zijn. 30% tot 40% van de kinderen die niet volledig herstellen kunnen op latere leeftijd nog steeds concentratie en emotionele problemen hebben, waardoor ze leer- en gedragsproblemen kunnen ontwikkelen.

Cocaïne en borstvoeding
Cocaïne komt via de borstvoeding in het lichaam van het kind terecht. Het kind kan hierdoor ademhalingsproblemen krijgen. Het kind kan erg ziek worden, kan gaan braken en krijgt vaak diarree. De stemming van het kind kan erg vlak zijn. Ook kunnen neurologische verschijnselen voorkomen zoals 'trekkingen' (convulsies). Het wordt dan ook sterk afgeraden om tijdens de periode van borstvoeding cocaïne te gebruiken.